Privacy- & Cookie beleid - FitChange Skip to content

PRIVACY- & COOKIEBELEID

Privacybeleid
FtiChange, gevestigd aan Meerewijck 94, 2451 XC te Leimuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
FtiChange verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Voor- en achternaam
o Bedrijfsnaam
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
o Gegevens over uw activiteiten op onze website
o Bankrekeningnummer

Contactgegevens
Meerewijck
2451 XC
Leimuiden
info@fitchange.nl
+31 (0)6 53 95 38 71

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
FtiChange verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FtiChange verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het afhandelen van uw betaling
o Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
o U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
o Om goederen en diensten bij u af te leveren
o FtiChange verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
FtiChange neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FtiChange) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FtiChange bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 5 jaar voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
FtiChange deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FtiChange blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij de meeste websites op jouw mobiele telefoon, computer of tablet verschijnen wanneer je een website bezoekt. De nieuwe AVG heeft invloed op het cookiebeleid omdat persoonsgegevens worden verwerkt wanneer er cookies worden geplaatst. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk voor een website om jouw inloggegevens te onthouden, zodat jij niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Ook worden cookies toegepast om statistieken van het gebruik van de website bij te houden.

Wij maken gebruik van functionele en statistische cookies. De functionele cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren, dus deze plaatsen wij altijd. Dit is wettelijk ook toegestaan. Statische cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor jou verbeteren en heb jij een fijnere ervaring op de website van FtiChange. Wij verkrijgen deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden. Wij hebben een verwerking overeenkomst afgesloten en de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd (zoals IP-adres).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FtiChange en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fitchange.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FtiChange wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FtiChange neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitchange.nl. FtiChange heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
o TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy wanneer u onze website bezoekt, neem dan gerust contact op. Dat kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. FtiChange kan deze privacy policy aanpassen als dit nodig is naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Als we iets wijzigen maken we dat via deze pagina bekend.